Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do uczestniczenia w zajęciach Krav Maga Nowy Sącz:

  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń (brak standardowego druku),
  • [POBIERZ] wypełniona karta uczestnika w dwóch egzemplarzach,
  • [POBIERZ] zgoda rodzica (tylko dla osób niepełnoletnich).