Wymagania programowe na pasy

By przystąpić do egzaminu na dany pas członek Krav Maga Nowy Sącz musi posiadać aktualną legitymację członkowską Stowarzyszenia Krav Maga Polska, opłacone składki oraz uczestniczyć w min. 70% treningów w danym sezonie.

Egzaminy do pasa niebieskiego odbywają się w klubie u trenera.
Egzamin na pas brązowy odbywa się w klubie pod okiem komisji Stowarzyszenia Krav Maga Polska (2 trenerów, co najmniej 1 darga).
Egzaminy na pas czarny i kolejne stopnie darga możliwe są jedynie po otrzymaniu zaproszenia od Dyrektora Technicznego Stowarzyszenia Krav Maga Polska, odbywają się na krajowych zjazdach SKMP, pod okiem komisji SKMP. Wymagany zakres programowy jest przedstawiany uczestnikom.

 

Pas żółty


A. Pady i przewroty

 1. przewrót w przód przez prawe ramię
 2. przewrót w tył przez lewe ramię
 3. pad w przód z amortyzacją na dłoniach
 4. pad w tył
 5. pad w bok
 6. wstawanie w przód i w tył

B. Postawy do walki

 1. klasyczna postawa do walki
 2. poruszanie się w klasycznej postawie do walki we wszystkich kierunkach
 3. boczna postawa do walki

C. Ciosy proste

 1. z PN i PW Lewy prosty w podbródek
 2. z PN i PW Prawy prosty w podbródek
 3. z PW Cios sierpowy
 4. z PW Cios „hakiem”
 5. z PW Niski lewy i prawy prosty
 6. z PW Lewy i prawy prosty w obronie (w reakcji na ruch napastnika w przód)
 7. kombinacje ciosów
 8. W PW wszystkie ciosy z poruszaniem się w 4 podstawowych kierunkach

D. Ciosy łokciem

 1. okrężne uderzenie w przód
 2. uderzenie w bok (z krokiem)
 3. proste uderzenie w bok
 4. okrężne uderzenie w tył
 5. niskie uderzenie w tył
 6. pionowe uderzenia: w tył, w przód, w dół

E. Różne rodzaje ciosów

 1. cios wyprostowanymi palcami
 2. ciosy pięścią „młotem”
 3. cios głową
 4. stopowanie napastnika ciosem nasadą dłoni i wyprostowanymi palcami

F. Kopnięcia

 1. kopnięcie proste w przód
 2. kopnięcie okrężne
 3. kopnięcie boczne
 4. kopnięcie proste w tył
 5. kopnięcia kolanem: proste i okrężne
  Wszystkie kopnięcia wykonuje się z postawy neutralnej i z postawy do walki
  Z PN kopnięcie proste w przód wykonuje się też w wersji z krokiem w przód na jedno tempo

G. Walka z cieniem

Poruszanie się w postawie do walki i zadawanie ciosów i kopnięć

H. Obrony wewnętrzne przed ciosami prostymi i kopnięciami:

 1. Z postawy neutralnej:
  • obrona wewnętrzna dłonią z unikiem tułowiem w tył i kontratak kopnięciem
  • obrona wewnętrzna dłonią z ruchem ukośnie w przód i dociśnięciem atakującej ręki do tułowia napastnika i kontratakiem
  • obrona wewnętrzna „symultaniczna”
 2. Z postawy do walki:
  • obrony z PN a ponadto:
  • obrona przed lewym prostym: blok zewnętrzny prawą ręką „z nakryciem” i kontratak lewym prostym (pięść pionowo)
  • obrona przed prawym prostym: blok zewnętrzny lewą ręką „z nakryciem” i kontratak prawym prostym (pięść pionowo)
  • obrona przed niskim lewym prostym lub kopnięciem frontalnym w tułów: blok wewnętrzny prawym przedramieniem i kontratak
  • obrona przed niskim prawym prostym lub kopnięciem frontalnym w tułów: blok wewnętrzny lewym przedramieniem i kontratak
  • obrona przed niskim lewym lub prawym kopnięciem frontalnym (w piszczel, kolano lub na strefę krocza): obrona wewnętrzna lewą nogą i kontratak
  • obrona przed niskim prawym kopnięciem frontalnym (w piszczel, kolano lub na strefę krocza): obrona lewą lub prawą stopą i kontratak
   Wszystkie podstawowe obrony przed ciosami i kopnięciami w układzie „z góry w dół”

I. Obrony przed low kick

 1. unik w tył
 2. blok ugiętą i uniesioną nogą
 3. „sztywny” blok z nogą na podłożu
 4. kontratak wyprzedzający „wejściem” w napastnika
 5. kopnięcie wyprzedzające nogą wykroczną

J. Obrona zewnętrzna przed ciosami

 1. z postawy neutralnej – obrona 360°
 2. z postawy neutralnej – obrona 360° i równoczesny kontratak

K. Proste kombinacje ciosów i kopnięć

 1. kombinacja dwóch ciosów
 2. cios i kopnięcie przeciwną nogą

L. Obrony przed duszeniem dłońmi z przodu

 1. zerwanie oburącz rąk napastnika i kontratak kopnięciem kolanem
 2. zerwanie jednorącz ręki napastnika i kontratak drugą ręką
 3. stopowanie napastnika ciosem nasadą ręki lub wyprostowanymi palcami w początkowej fazie ataku

M. Obrony przed duszeniem dłońmi z tyłu

 1. zerwanie oburącz rąk napastnika i kopnięcie w tył
 2. zerwanie oburącz rąk napastnika z krokiem ukośnie w tył i ciosem dłonią w strefę krocza i łokciem w brodę
 3. obrona przed duszeniem dłońmi z boku: zerwanie jednorącz ręki napastnika z równoczesnym kontratakiem drugą ręką w krocze i ciosem łokciem w brodę

N. Obrona przed duszeniem pod pachą tzw. krawatem

O. Wykorzystanie przedmiotów podręcznych w samoobronie

Pas pomarańczowy


A. Pady i przewroty

 1. przewrót w przód przez lewe ramię
 2. pad w tył z przewrotem przez prawe ramię
 3. pad w tył z wysokości
 4. pad w tył łączony z przewrotem w przód
 5. pad w bok z wysokości

B. Łączony przewrót w przód i w tył

C. Inne rodzaje uderzeń

 1. cios pięścią po obrocie (tzw. backfist)
 2. cios prosty odwróconą pięścią

D. Kopnięcia

 1. kopnięcie obronne w przód
 2. kopnięcie w tył prostą nogą („hakiem”)
  Wszystkie nauczone kopnięcia wykonywane w miejscu i ze skróceniem dystansu do napastnika.
  Wszystkie nauczone kopnięcia wykonywane z poślizgiem na nodze podporowej.

E. Obrony wewnętrzne przed ciosami prostymi z PW

Z postawy do walki:

 • obrona przed prawym prostym: blok wewnętrzny lewą dłonią z równoczesnym kontratakiem ciosem w tułów
 • obrona przed lewym prostym: blok wewnętrzny lewym przedramieniem („po przekątnej”) i kontratak przedramieniem (lub odwróconą pięścią) broniącej ręki
 • obrona przed lewym lub prawym ciosem prostym: blok zewnętrzny i kontratak tą samą ręką

F. Obrony zewnętrzne przed ciosami

 1. obrona 360° przed ciosem sierpowym
 2. obrony zewnętrzne przed ciosami prostymi wykonywane z bocznej postawy do walki:
  • „krótka” (jedna z 3)
  • „długa” (jedna z 3)
  • obrona nr 4
  • obrona nr 5

G. Obrony przed kopnięciem prostym w przód

 1. Z postawy neutralnej:
  • obrona wewnętrzna z ruchem w przód i kontratak (blok wewnętrzną lub zewnętrzną powierzchnią przedramienia z wyprostowanymi palcami lub z pięścią)
  • obrona zewnętrzna „blokiem zintegrowanym” i kontratak
 2. Z postawy do walki:
  • obrona zewnętrzna z zejściem ukośnie w przód i kontratak
  • obrona zewnętrzna „blokiem zintegrowanym” i kontratak
  • przed wysokim kopnięciem: obrona wewnętrzna lewą ręką i kontratak

H. Zejścia z linii ataku i uniki przed atakami napastnika

 1. unik w tył z kontratakiem kopnięciem
 2. uniki tułowiem w bok z równoczesnym kontratakiem lewym (przy uniku w prawo) lub prawym (przy uniku w lewo) prostym
 3. z poruszaniem się w PW – zejścia z linii ataku ze zmianą kierunku i dystansu do napastnika

I. Uwalnianie się z chwytu za ręce

 1. jednorącz za nadgarstek (po tej samej stronie i po przekątnej)
 2. dwóch rąk (trzymanych wysoko i nisko)
 3. podwójny chwyt za nadgarstek

J. Obrony przed duszeniem z przodu i z tyłu (napastnik pcha)

 1. obrona „obrotowa” przed duszeniem z przodu
 2. obrona „obrotowa” przed duszeniem z tyłu
 3. obrona przed duszeniem z tyłu (napastnik ciągnie) zakończona dźwignią nadgarstkową

K. Obrony przed duszeniem przedramieniem z tyłu

 1. zerwanie oburącz ramion napastnika z kontratakiem i obezwładnieniem.

L. Obrony przed „gilotyną”

Pas zielony


A. Pady i przewroty

 1. przewrót w przód z zaznaczeniem fazy lotu
 2. przewrót w przód zakończony postawą do walki w pozycji leżącej
 3. pad w bok z przewrotem

B. Kopnięcia

 1. kopnięcie zewnętrzne po łuku
 2. kopnięcie wewnętrzne po łuku
 3. kopnięcie okrężne odwrotne
 4. kopnięcie z przeskokiem w tył
 5. kopnięcie nożycowe
 6. kopnięcia obrotowe:
  • „hakiem” w tył
  • proste w tył
  • okrężne w tył
  • boczne w tył

C. Obrony ciosami przed atakiem ciosem prostym

 1. Z postawy do walki:
  • obrona (tylko przed prawym prostym): blok zewnętrzny lewym ramieniem pod atakującą ręką napastnika zakończony ciosem
  • obrona (przed lewym i prawym prostym): blok wewnętrzny ramieniem nad atakującą ręką napastnika zakończony ciosem
  • obrona przed niskimi ciosami prostymi: blok zewnętrzny dłonią z zejściem w bok i kontratak

D. Obrony przed kombinacją dwóch ciosów prostych

 1. dwie obrony wewnętrzne z unikiem w tył i kontratak ciosem lub kopnięciem
 2. unik w tył przed pierwszym atakiem i obrona zewnętrzna „z nakryciem” przed drugim ciosem z równoczesnym kontratakiem prawym prostym

E. Obrony przed kopnięciem prostym w przód

 1. Z postawy neutralnej i postawy do walki:
  • obrona wewnętrzna nawróconym przedramieniem (pięść zaciśnięta) z ruchem w przód i kontratak
 2. Z postawy neutralnej i postawy do walki:
  • przeskok z zejściem z linii ataku i równoczesnym kopnięciem w strefę krocza
  • zejście z linii ataku z równoczesnym ciosem prostym i kontratak

F. Obrony przed wysokim kopnięciem okrężnym

 1. blok zewnętrzny przedramieniem z kopnięciem w strefę krocza
 2. jw. z zejściem z linii ataku
 3. podwójny blok przedramionami z zejściem z linii ataku i kontratak

G. Obrony przed obchwytem z przodu

 1. gdy ramiona są obchwycone
 2. gdy ramiona są wolne:
  • działanie na nos napastnika
  • działanie na oczy napastnika
  • chwyt za włosy i dźwignia na kręgosłup szyjny
 3. gdy ramiona są wolne a chwyt założony jest nisko:
  • kontratak ciosami łokciem z góry i „ucieczka” biodrami
  • chwyt za włosy i dźwignia
  • obrona przed „wejściem” w nogi
  • gdy napastnik unosi do góry

H. Obrony przed obchwytem z tyłu

 1. gdy ramiona są obchwycone
 2. gdy ramiona są wolne
 3. gdy napastnik unosi do góry

I. Uwalnianie się z chwytu za włosy

 1. gdy napastnik ciągnie za włosy z przodu
 2. gdy napastnik trzyma za włosy z przodu
 3. gdy napastnik ciągnie za włosy z boku
 4. gdy napastnik trzyma za włosy z boku i ciągnie w tył

J. Uwalnianie się z dosiadu z przyciskaniem rąk do podłoża

 1. zrzucenie napastnika ruchem bioder i kontratak

K. Obrony przed duszeniem oburącz z dosiadu

 1. zerwanie chwytu i kontratak w oczy
 2. zerwanie chwytu i zrzucenie napastnika ruchem bioder
 3. podbicie łokci i kontratak
 4. chwyt za włosy i skręt głowy, kontratak
 5. obrona „obrotowa”, zrzucenie napastnika i kontratak

L. Obrony przed duszeniem oburącz w postawie leżącej – napastnik klęczy obok

 1. zerwanie chwytu i zdystansowanie, kontratak kopnięciami
 2. obrona zakończona dźwignią

M. Obrona przed „krawatem” w parterze

N. Obrona przed chwytem za ręce przez dwóch napastników

 1. zerwanie uchwytu i kontratak kopnięciami (wariantowo poprzedzony kopnięciem trzeciego napastnika zbliżającego się z przodu)

O. Wolna walka 2 x 2 min z przerwą 30 sek. – formuła „lekki kontakt”.

Pas niebieski


A. Pad

 1. pad prosty w przód (na przedramiona)

B. Rzuty

 1. duże podcięcie zewnętrzne (osotogari)
 2. zagarnięcie biodrem (harai goshi)
 3. rzuty biodrowe (o-goshi):
  • z chwytu za głowę
  • z chwytu pod ramieniem
 4. rzut barkowy (ippon seoinage)

C. Różnorodne uderzenia

 1. uderzenia nawróconym przedramieniem

D. Kopnięcia

 1. kopnięcie „siekiera”
 2. podcięcia wewnętrzne niskimi kopnięciami (wykroczną nogą)
 3. *podcięcie niskim kopnięciem obrotowym
 4. *podcięcie niskim kopnięciem obrotowym „hakiem”

(*technika nieobowiązkowa)

E. Obrony zewnętrzne przed ciosami prostymi (napastnik ukośnie z przodu)

 1. Z postawy do walki i postawy neutralnej:
  • napastnik z lewej – obrona przed lewym prostym: blok zewnętrzny lewą ręką i równoczesny kontratak drugą ręką
  • napastnik z prawej – obrona przed prawym prostym: blok zewnętrzny prawą ręką i równoczesny kontratak drugą ręką

Uwaga! Obie techniki stosuje się przy ataku pod odpowiednim kątem. W obu obronach należy próbować przechwycić atakującą rękę napastnika.

F. Obrony przed kopnięciem bocznym

 1. obrona zewnętrzna z ruchem w tył i uniesieniem N wykrocznej
 2. obrony zewnętrzne z zejściem ukośnie w przód
 3. obrona zewnętrzna „zintegrowana”
 4. obrony wewnętrzne przedramieniem

G. Dodatkowe obrony przed kopnięciami

 1. obrona przed kopnięciem okrężnym: obrona zewnętrzna „zintegrowana” zakończona obaleniem napastnika
 2. obrona przed wysokim kopnięciem okrężnym: obrona przedramieniem zakończona obaleniem napastnika
 3. obrona przed kopnięciem obrotowym:
  • obrona zewnętrzna „zintegrowana”
  • obrona wyprzedzająca kopnięciem

H. Dźwignia nadgarstkowa (tzw. Cavaliere)

 1. na wyciągniętej ręce napastnika
 2. gdy napastnik ściąga rękę do tułowia
 3. wykorzystując nacisk kciukami na grzbiet ręki
 4. wykorzystując nacisk przedmiotem lub uderzenie łokciem w grzbiet ręki

I. Sposoby atakowania nożem

 1. ciosy nożem wykonywane w zależności od rodzaju trzymania: z góry, z dołu, pchnięcia i cięcia

J. Obrony przed atakiem nożem

 1. obrony przed ciosem nożem z góry:
  • kopnięcie frontalne w strefę krocza (lub środek tułowia) i kontynuacja w zależności od reakcji napastnika
  • obrona 360° i kontratak
 2. obrony przed ciosem nożem z dołu:
  • kopnięcie frontalne w podbródek (lub środek tułowia) i kontynuacja w zależności od reakcji napastnika
  • obrona 360° i kontratak
  • obrona 360° z zejściem „na zewnątrz” uzbrojonej ręki i kontratak
  • obrona 360° z zamianą rąk i kontratak
 3. obrony przed pchnięciem nożem:
  • kopnięcie frontalne w tułów lub dół pachowy
  • unik i kopnięcie okrężne
  • kopnięcie boczne
  • obrona wewnętrzna przedramieniem, przechwycenie uzbrojonej ręki i kontratak
  • obrona wewnętrzna „po przekątnej” z zamianą rąk i kontratak

Uwaga! Wersje zakończenia obrony: zdystansowanie i kopnięcie, unieruchomienie uzbrojonej ręki i odebranie noża, obezwładnienie dźwignią nadgarstkową i odebranie noża

K. Obrony przed atakiem pałką

 1. atak pałką z góry:
  • krok w przód z „kravdziobem w środek” i kontratak
  • jeden krok w przód z „kravdziobem na zewnątrz” i kontratak
  • dwa kroki w przód z „kravdziobem na zewnątrz”, wejściem za napastnika i kontratak
 2. atak pałką z boku – uderzeniem „baseballowym”
  • obrona zewnętrzna blokiem „zintegrowanym” i kontratak
 3. atak pałką z boku – nisko (na strefę kolana)
  • rzut w przód z uniesionym kolanem i blokiem przedramieniem, kontratak

L. Uwalnianie się z chwytu jednorącz za ubranie

 1. gwałtowny kontratak z użyciem rąk i nóg
 2. obrona „obrotowa”
 3. obrona obrotowa zakończona dźwignią łokciową i nadgarstkową
 4. obrona z wykorzystaniem dźwigni na kciuk
 5. przy uchwycie od tyłu – obrona „obrotowa” i kontratak

M. Uwalnianie się z chwytu oburącz za ubranie

 1. krok w tył z uniesieniem ramienia ponad ręce napastnika i kontratak
 2. obrona zakończona dźwignią nadgarstkową i/lub łokciową

N. Wolna walka 2 x 2 min. z przerwą 30 sek. w formule „full contact”.

Pas brązowy


A. Kombinacje dwóch kopnięć

 1. dwa kopnięcia proste w przód
 2. kopnięcie proste w przód i kopnięcie okrężne
 3. kopnięcie zewnętrzne po łuku i kopnięcie frontalne
 4. kopnięcie w tył „zahaczające” i kopnięcie w tył

B. Kopnięcia z wyskoku

 1. kopnięcie kolanem
 2. kopnięcie proste w przód
 3. kopnięcie okrężne
 4. kopnięcie boczne
 5. odwrotne kopnięcie okrężne
 6. kopnięcie zewnętrzne po łuku

C. Różne formy atakowania

 1. kopnięcie frontalne z wyskoku i (przed „lądowaniem”) chwyt napastnika i atak drugą ręką
 2. Kopnięcie frontalne i kopnięcie po łuku wewnętrzne – tą samą nogą
 3. Kopnięcie okrężne i kopnięcie po łuku wewnętrzne – tą samą nogą

D. Obrony przed atakami nożem

 1. obrony przed atakami nożem napastnika atakującego z różnych kierunków i różnymi sposobami

E. Obrony ćwiczebne z postawy siedzącej i leżącej

F. Obrony przed cięciami nożem

 1. kopnięciem w przód
 2. kopnięciem bocznym
 3. rzut małym przedmiotem w napastnika – przed rozpoczęciem ataku i kontratak
 4. unik w tył przed pierwszym cięciem i zablokowanie drugiego cięcia, kontratak i zablokowanie uzbrojonego ramienia zakończone rozbrojeniem – 4 wersje:
  • blok przedramionami a następnie kontratak „dalszą” ręką i zblokowanie „bliższą”
  • blok przedramionami a następnie kontratak najpierw „bliższą” ręką
  • równoczesny blok „bliższą” ręką i kontratak „dalszą”
  • równoczesny blok „dalszą” ręką i kontratak „bliższą”
 5. W bliskim dystansie obrona 360˚ przy pierwszym cięciu

G. Obrony przed pchnięciem pałką (również do zastosowania przy ataku lufą broni długiej i bagnetem)

 1. blok wewnętrzny z ruchem „na zewnątrz” napastnika, dochwyt broni jednorącz i kontratak
 2. blok wewnętrzny z ruchem „w środek”, dochwyt broni oburącz i kontratak
 3. blok wewnętrzny z ruchem „na zewnątrz” napastnika, kontratak ciosem przedramieniem i założenie duszenia
 4. przed atakiem z góry: zablokowanie przedramienia napastnika w początkowej fazie ataku i kontratak

H. Obrony przed szantażem pistoletem

 1. z przodu – w różnym dystansie i z bronią przyłożoną na różnej wysokości
 2. z tyłu – broń przyłożona do ciała na różnej wysokości
 3. z boku – broń przyłożona do ciała przed i za łokciem

I. Uwalnianie się z różnych rodzajów obchwytów – obrony rzutem

 1. duszenie przedramieniem z tyłu z pchaniem – rzut w przód
 2. obchwyt z tyłu z ramionami, napastnik pcha – rzut w przód
 3. j.w. z ramionami wolnymi – rzut w przód
 4. obchwyt z przodu z ramionami wolnymi, z pchaniem – obrót z ciosem przedramieniem i rzutem w przód
 5. atak „krawatem” z ciągnięciem w dół – rzut z oparciem kolana między nogami napastnika i objęciem jego tułowia
 6. atak „krawatem” z dźwignią na kręgosłup w tył – rzut w tył
 7. atak próbą założenia dźwigni łokciowo-barkowej – zejście na podłoże i atak na nogi napastnika
 8. obrony przed założeniem podwójnego Nelsona:
  • dźwignią na palce
  • rzutem w przód
  • rzutem w tył

J. Obrony w postawie leżącej przed napastnikiem w postawie stojącej

K. Postępowanie w sytuacji zranienia lub zachwiania równowagi wskutek ataku

 1. zejście do postawy do walki w leżeniu i kontrataki nogami

L. Obrony przed atakami pałką z różnych kierunków i różnymi formami ataku

K. Obrony przed różnymi atakami nieuzbrojonego napastnika

M. Walka w formule „full contact” – 2 x 2 min. z przerwą 30 sek.

Pas czarny


Egzaminy na pas czarny i kolejne stopnie darga możliwe są jedynie po otrzymaniu zaproszenia od Dyrektora Technicznego Stowarzyszenia Krav Maga Polska.
Wymagany zakres programowy jest przedstawiany uczestnikom.